Lopende raadplegingen

Besluit betreffende de organisatie van diverse procedures voor gunning van gebruiksrechten voor frequenties

Ontwerpbesluit van de Raad van het BIPT betreffende de kapitaalkosten voor de operatoren met een sterke machtspositie in België

Raadpleging betreffende het ontwerp van besluit betreffende het gebruik van de “Internet der dingen”-technologieën in de frequentiebanden die toegewezen zijn aan de openbare mobiele operatorenRecentste publicaties

> Alle publicaties