Besluit van de Raad van het BIPT van 26 oktober 2017 betreffende het opleggen van een termijn aan Telenet bvba om een einde te maken aan de overtreding van artikel 13/1 van de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie

Type
Besluiten

Publicatiedatum
15-01-2018

Datum
15-01-2018

Het BIPT stelt vast dat Telenet de wetgeving overtreedt doordat bepaalde WiFi-modems een te hoog uitgestraald vermogen hebben en legt Telenet een termijn op om deze overtreding te beëindigen. Deze versie van het besluit is de integrale versie die na overleg met Telenet de op 20 december 2017 gepubliceerde versie vervangt waarin elementen werden geschrapt op vraag van Telenet.

Document downloaden (PDF 0.55 MB)