Raadpleging op vraag van de Raad van het BIPT van het Ontwerp van Besluit van de Raad van het BIPT van dag maand jaar aangaande de technische karakteristieken van richtantennes in de mobiele netwerken

Type
Raadpleging

Publicatiedatum
08-01-2018

Reageren tot
05-02-2018

Sluitingsdatum
06-02-2018

De mobiele communicatie wint veld op de vaste communicatie waardoor het aantal gebruikers dat met een mobiel toestel binnenshuis telefoneert en het internet gebruikt gestaag groeit. Om de mobiele dekking binnenshuis te verbeteren kan de gebruiker zelf een aantal stappen ondernemen. Een van de mogelijke maatregelen die een gebruiker kan nemen is het gebruik van vast opgestelde richtantennes buitenshuis. Dit besluit legt de technische karakteristieken voor deze richtantennes vast. 

WERKWIJZE OM OP DIT DOCUMENT TE ANTWOORDEN

Antwoordtermijn: tot 5 februari 2018.

Werkwijze om te antwoorden: Aan: consultation.sg@bipt.be

Onderwerp: “CONSULT-2018-A1

Aanspreekpunt: Gino Ducheyne, Eerste Ir.-adv. (tel. 02 226 88 18)

Antwoorden dienen elektronisch te worden verzonden naar het opgegeven adres.

Er wordt gevraagd om het “Formulier dat als voorpagina dient te worden gebruikt bij het antwoord op een door het BIPT georganiseerde openbare raadpleging” te gebruiken.

Het BIPT wenst ook dat de commentaren verwijzen naar de paragrafen en/of onderdelen waarover ze handelen. Op het document moet duidelijk worden aangegeven wat vertrouwelijk is. 

Document downloaden (PDF 0.57 MB)