Lopende raadplegingen

Raadpleging van de Raad van het BIPT op verzoek van de Minister bevoegd voor telecommunicatie van 29 augustus 2017 inzake het ontwerp van ministerieel besluit betreffende het toestaan van een uitzondering op het principe vervat in artikel 8, eerste lid van het koninklijk besluit van 27 april 2007 betreffende het beheer van de nationale nummeringsruimte en de toekenning en intrekking van gebruiksrechten voor nummers

Raadpleging inzake het ontwerpbesluit van de Raad van het BIPT van 29 augustus 2017 met betrekking tot het vastleggen van het nummerplan voor IoT- en eCall- communicatieRecentste publicaties

> Alle publicaties